Get Adobe Flash player
Chcete dostávat informace o našich aktivitách?

skladatel a hudebník Jan Frank

JAN FRANK
hudební skladatel, dirigent a klavírista

Skladbu absolvoval na Státní konzervatoři v Praze v kompoziční třídě Ilji Hurníka. Dirigování vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění v dirigentské třídě Otokara Trhlíka. V oboru dirigování získal po absolvování JAMU stipendium na dirigentské stáže v zahraničí. Ty absolvoval u Bachcollegia Stuttgart pod uměleckým vedením Helmutha Rillinga. Jako dirigent pak působil u mnoha českých i zahraničních orchestrů. Jeho koncertní repertoár obsahuje stylové autentické interpretace barokních kantát a oratorií, symfonickou tvorbu i díla hudebních mistrů dvacátého století. Jako dirigent Filmového symfonického orchestru FISYO se věnoval též filmové hudbě, její tvorbě a realizaci.

V oblasti hudební kompozice je autorem symfonických, komorních a vokálních děl.

V současné době v jeho hudební činnosti převažuje klavírní a komorní hra. Vystupuje jako klavírista Českého komorního dua a souboru Ars Lyrica. Stěžejní jsou jeho sólové koncerty klasické klavírní improvizace, které jsou unikátní příležitostí pro všechny přítomné být u zrodu neopakovatelného hudebního projevu – nové skladby. I když se témata na koncertech opakují, divák vždy slyší úplně jinou, novou skladbu. Jan Frank si volí většinou témata starých mistrů jako je A. Correli, J. S. Bach, W.A. Mozart včetně témat vlastní tvorby.

Jeho hudba je zaznamenána na CD
Klasické klavírní improvizace 1 – live nahrávka koncertu ve Strahovském klášteře, sín Boženy Němcové v Praze.

Biblické písně Antonína Dvořáka op. 99 - nová varhanní verze. Zde sólový pěvecký part podložil vlastní varhaní verzí vycházející striktně z původních verzí A. Dvořáka. Na tomto CD zní ještě cca. 20 minut varhanních improvizací Jana Franka.

V současné době se připravuje vydání druhého CD klasické klavírní improvizace s názvem Harmonia Mundi.